Privacybeleid en cookies

Bij Bavada begrijpen we dat uw vertrouwen onze sterkste troef is en we werken er elke dag aan om uw vertrouwen te verdienen.

De bescherming van uw persoonlijke gegevens en de transparantie van de verwerking ervan is dan ook zeer belangrijk voor ons. Wij respecteren de vertrouwelijkheid van uw gegevens, en wij verbinden ons tot het principe dat geen enkele van de op deze website verzamelde gegevens zonder uw toestemming aan derden wordt doorgegeven.

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn de gegevens die u met ons deelt wanneer u zich aanmeldt op de website of een bestelling plaatst. Ze worden uitsluitend verzameld met het oog op de afhandeling van uw bestelling (levering, facturering, contact).

U hebt de keuze om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Uw e-mail is dan onderworpen aan dezelfde geheimhoudingsregels.

Hieronder vindt u alle wettelijke informatie over uw persoonsgegevens conform de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) die vanaf 25 mei 2018 in de Europese Unie van kracht is geworden.

 

1 Uitgever van de website

Het bedrijf Bavada is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. U kunt ons op de volgende manieren bereiken:

Per e-mail: catchall@bavada.com

Per telefoon: +44 (0) 20 7193 5104

Per post: Bavada Ltd 22 Northumberland Rd Ballsbridge, Dublin 4 IE Ierland

 

2 Verzamelde en verwerkte gegevens

Met uitzondering van de inschrijving op onze nieuwsbrief die ons in staat stelt om berichten te sturen naar bezoekers die daarom gevraagd hebben, worden de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens uitgevoerd met het doel om uw bestelling te verwerken. Alleen de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van deze bestelling worden verzameld.

De persoonlijke gegevens waar Bavada om kan vragen zijn de volgende:

 • uw identificatiegegevens: achternaam, voornaam, telefoonnummer, e-mail, en eventueel informatie over uw bedrijf

Deze gegevens worden verzameld wanneer de gebruiker een van de volgende handelingen verricht:

 • een account aanmaakt
 • een bestelling plaatst
 • het contactformulier invult
 • bij inschrijving voor de nieuwsbrief 

Wanneer een betaling op de website wordt gedaan, wordt bovendien een bewijs van de transactie, inclusief de factuur, bewaard in het computersysteem van de uitgever van de website.

 

3 Rechten van de gebruiker 

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw gegevens:

 • recht op toegang, wijziging en verwijdering
 • recht op opvraging en overdracht van gegevens (overdraagbaarheid)
 • recht op beperking en bezwaar van de verwerking

Om deze rechten uit te oefenen kan de gebruiker per e-mail contact met ons opnemen: catchall@bavada.com onder vermelding van het onderwerp van het verzoek.

 

4 Onze verplichtingen inzake de verwerking van gegevens

Wij verbinden ons ertoe uw gegevens te beschermen en de doeleinden te respecteren waarvoor deze gegevens werden verzameld.

Wij geven deze gegevens niet door aan derden. Om onze diensten te kunnen leveren, delen wij uw gegevens echter met onze leveranciers:

 • Coccinet SARL (ontwerp en beheer van de website)
 • Safebrands (websitehost)
 • Payline, PayPal (betalingsprovider)
 • UPS - GLS - TNT - Janssen (logistiek, transport) 

Bavada.com is een beveiligde website en beschikt over een SSL-certificaat om te garanderen dat de informatie en de overdracht van gegevens over de website veilig zijn.

Wat de betaling betreft, worden alle transacties op een veilige manier verwerkt door onze bankpartners, EMS en Payline. Uw bankgegevens zijn noch zichtbaar voor Bavada, noch opgeslagen in onze bestanden.

In het geval dat de vertrouwelijkheid of veiligheid van de gegevens van de gebruiker in het gedrang komt, verbinden wij ons ertoe de gebruiker met alle middelen te informeren.

 

5 Cookies

De website maakt gebruik van cookies, een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan de website op uw computer wordt gedownload en waarmee deze bij een volgend bezoek kan worden herkend. De cookies maken het mogelijk statistieken en informatie over het verkeer te verwerken, de navigatie te vergemakkelijken en de dienst te verbeteren voor het comfort van de gebruiker.

Mijn instellingen beheren

 De gebruiker kan zich verzetten tegen de registratie van deze cookies door zijn browser te configureren. De gebruiker kan in dat geval zijn navigatie op de website voortzetten, met de aantekening dat de werking ervan kan worden gewijzigd. Het eventuele disfunctioneren van de website als gevolg van deze wijziging kan niet worden beschouwd als de schuld van de uitgever van de website.

Tijdens het navigeren op de website wordt de gebruiker erop gewezen dat cookies van derden kunnen worden opgeslagen.

Dit zijn specifiek de volgende derden:  

 • Google Analytics
 • Google Adwords 

De aandacht van de gebruiker wordt gevestigd op het feit dat deze websites een specifiek vertrouwelijkheidsbeleid hanteren, dat mogelijk verschilt van het hier gepresenteerde beleid. De uitgever van de website nodigt de gebruikers uit om het beleid inzake vertrouwelijkheid en behandeling van persoonsgegevens van deze websites te raadplegen.